AZW-breed: reden van werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers, 2022

Deze tabel bevat cijfers over de reden van het werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, AZW-breed. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Het verslagjaar is 2022.

In de tabel gaat het om het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers. Ook wordt gekeken naar werkregelateerde redenen van verzuim. Tot slot wordt gevraagd naar de belangrijkste reden voor de klachten van het laatste werkgerelateerde verzuimgeval.

Vanaf verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.