Huishoudens werkzaam in het onderwijs, oktober 2020

© Hollandse Hoogte
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CvB-CBS) gevraagd om gegevens te leveren over huishoudens waarin minimaal één persoon als leraar in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs werkzaam is.

De gegevens zijn tevens gecombineerd met het aantal kinderen in het huishouden, het al dan niet hebben van een koophuis, het aantal werkuren per week, en het primair en bruto huishoudinkomen.

Bekostigd door: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.