Werkzame beroepsbevolking naar het hebben van een tweede baan, 2013-2022

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar het hebben van een tweede baan, de positie in de hoofdbaan en het volgen van onderwijs, 2013-2022
Deze tabel beschrijft voor de periode 2013-2022 de werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) en het hebben van een tweede baan, verbijzonderd naar de positie in de hoofdbaan en het volgen van onderwijs. De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De tabel is gemaakt in opdracht van dhr. Luc Dorenbosch van Baaningenieurs.