Slachtofferschap en discriminatie op het werk, 2017-2021

De tabellen geven informatie over slachtofferschap en discriminatie op het werk onder werknemers in de financiële en zakelijke dienstverlening, uitgesplitst naar geslacht.
De tabellen zijn samengesteld op verzoek van Bureau Bezemer en Schubad. De cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.