Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023

Deze publicatie bevat informatie over de kiesgerechtigde bevolking per provincie en per gemeente.
De tabellen bevatten een schatting van de kiesgerechtigde bevolking voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. Niet alleen het aantal kiesgerechtigden naar provincie en gemeente wordt weergegeven, maar ook per provincie de verdeling van de kiesgerechtigden naar leeftijd en het deel van de bevolking dat kiesgerechtigd is. De schatting is gemaakt op basis van de voorlopige bevolking per gemeente op 1 januari 2023. Wijzigingen in de bevolking, zoals mensen die tussen 1 januari en 15 maart een jaar ouder zijn geworden, of in het geval van 17-jarigen kiesgerechtigd zijn geworden, zijn niet verdisconteerd. Ook wijzigingen door sterfte, binnenlandse of buitenlandse migratie of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit zijn niet in de gepresenteerde cijfers verwerkt.