Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste tot en met het derde kwartaal van 2022 weer, de cijfers van het eerste en tweede kwartaal zijn herzien.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).
Bij verwerking van de woningtransformaties van het derde kwartaal 2022 is in januari 2023 een onvolledigheid in de verwerking van de registraties ontdekt. Hierdoor is er sprake van een onderschatting in het eerder gepubliceerde aantal woningtransformaties van het eerste en tweede kwartaal 2022. In deze publicatie zijn naast de nieuwe voorlopige cijfers over het derde kwartaal 2022 ook de aangepaste voorlopige cijfers over het eerste en tweede kwartaal beschikbaar.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).