Inwonertal per provincie, 1 september 2022

Deze publicatie bevat het wettelijk vastgestelde inwoneraantal per provincie op 1 september 2022.

In de aanloop naar de verkiezingen Provinciale Staten 2023 hebben de Provinciale Staten van Drenthe op grond van de Provinciewet een verzoek ingediend om het wettelijk inwonertal van de provincie Drenthe vast te stellen per 1 september 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het aantal inwoners van de provincie Drenthe per 1 september 2022, vastgesteld op 501 327.

In de publicatie is het inwonertal van alle Nederlandse provincies opgenomen.