Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021

Stakende leerkrachten. Mars door de stad.
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
In deze tabellenset zijn uurlonen per percentiel en uurloonklasse opgenomen. Daarnaast zijn jaarlonen per jaarloonklasse opgenomen.
De gegevens van uurloon per percentiel zijn uitgesplitst naar arbeidsrelatie (vast, flex) en bedrijfstype (landbouw, delfstoffenwinning, industrie etc). De cijfers zijn definitief.