Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, en vermogensklasse per wijk/buurt van de gemeente Utrecht.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 5.1:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.2:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.3:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.4:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar migratieachtergrond hoofdkostwinner, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.6:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijdsklasse van de kinderen, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.7:
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen naar percentage van het sociaal minimum / met een laag inkomen, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.9:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar vermogensklasse 2), gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.10:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar duur, gemeente Utrecht 2020

Tabel 5.11:
Personen in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen tot 125%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, gemeente Utrecht 2020

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.