Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2021

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van de export van goederen en diensten van Topsectoren.
Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van het LIOF.