Economische groei in Eindhoven, 2021

© CBS / Alrik Swagerman
Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2021*
Om inzicht te krijgen in de economische structuur van de stad Eindhoven zijn verschillende indicatoren, zoals de economische groei en de bbp per sector, berekend. Ter vergelijking zijn de cijfers over Nederland, Noord-Brabant en Zuidoost-Noord-Brabant ook opgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door UDC/Eindhoven op verzoek van de gemeente Eindhoven.

Deze publicatie bevat regionale groeicijfers naar vier bedrijfstakken voor de jaren 2015-2021. De cijfers over 2021 betreffen de eerste raming op gemeenteniveau en hebben de voorlopige status. De cijfers over 2020 zijn voor het BBP en de toegevoegde waarde definitief, de cijfers zijn herzien op basis van nieuwe gemeentelijke brondata. De cijfers over het arbeidsvolume hebben voor 2020 nog de voorlopige status en worden volgend jaar definitief. De overige jaren, 2015-2019, hebben de definitieve status. De uitkomsten van alle jaren zijn aangesloten op de macrototalen van Nationale Rekeningen waarvan de jaren 2019 en 2020 dit jaar zijn herzien.