Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2022

grafiek
Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De tabel heeft 6 tabbladen:

  • Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
  • Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
  • Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
  • Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per GGD-regio.
  • Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per leeftijdsgroep.
  • Tabel 6 bevat een schatting van het verwachte aantal overledenen als er geen corona-epidemie zou zijn geweest.

Let op: op vrijdag 30 december 2022 wordt er geen update van de sterftecijfers gepubliceerd. Op 6 januari 2023 verschijnt er een nieuwe editie van de tabel waarin zowel de waargenomen cijfers van week 51 als de geschatte cijfers van week 52 zijn opgenomen.