Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia

© Hollandse Hoogte / ANP Kippa
Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, naar podiumgrootte, voor het jaar 2021*.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen doorgevoerd: generieke steunmaatregelen voor bedrijven in het algemeen en cultuurspecifieke steunmaatregelen specifiek voor bedrijven in de culturele sector. In de reguliere StatLinetabel is de ontvangen coronasteun geen aparte batenpost, maar ondergebracht bij de post ‘overige subsidies’. Vanwege de belangrijke rol van deze inkomstenbron in 2021, is deze alsnog inzichtelijk gemaakt in deze aanvullende tabel.

Deze tabel toont de bedragen generieke noodsteun (Rijksoverheid), de cultuurspecifieke noodsteun (Rijksoverheid), en de steunbedragen die verstrekt zijn door provincie en gemeente. Daarnaast zijn ook gegevens over de totale baten, de totale lasten en het bedrijfsresultaat opgenomen. Dit geeft een beeld van de impact die de coronasteunmaatregelen hebben gehad op het uiteindelijke resultaat. Hierbij gaat het om groepstotalen. Vermeld moet worden dat er individuele podia zijn die, in tegenstelling tot het geschetste totaalbeeld, een negatief resultaat hebben geboekt.

De cijfers zijn uitgesplitst naar podiumgrootte (op basis van de maximale publiekscapaciteit, waarbij uitgegaan is van de standaard capaciteit in de situatie voorafgaand aan de Covid-19 maatregelen).