Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021

Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort in 2021, naar gemeente.
De tabel bevat, uitgesplitst naar gemeente, gegevens over verzekerden Zorgverzekeringswet met een betalingsachterstand, waarvan de bestuursrechtelijke premie is opgeschort en die daardoor niet tot de wanbetalers gerekend worden. Het betreft de situatie op 31 december 2021 (peildatum).