Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:verzekeringen
5 resultaten voor keyword:verzekeringen

Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aandeel zelfstandigen die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen, 2018 en 2019.

Cijfers

Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021

De tabel bevat, uitgesplitst naar gemeente, gegevens over verzekerden Zorgverzekeringswet met een betalingsachterstand, waarvan de bestuursrechtelijke premie is opgeschort en die daardoor niet tot de...

Cijfers

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Het ministerie van Financiën heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de bijdrage aan de Nederlandse economie van de publieke exportkredietverzekering te onderzoeken.

Cijfers

Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aandeel zzp’ers en zmp’ers die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen, 2015-2017.

Cijfers

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

Cijfers