Vervoersarmoede Fryslân, 2020

Geen foto
Deze tabel bevat gegevens over vervoersarmoede in Fryslân op gemeenteniveau.
Vervoersarmoede betekent een gebrek aan vervoersmogelijkheden, waardoor je niet of niet goed kunt komen waar je heen zou willen. Dit belemmert mensen in hun deelname aan maatschappelijke en economische activiteiten. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij vervoersarmoede, bijvoorbeeld voertuigbezit, inkomen en gezondheid.