Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021

In deze publicatie staan de baanvindkansen van niet-werkenden in de periode 2013-2021 centraal en de samenhang van deze kansen met demografische, sociaaleconomische en omgevingskenmerken, evenals kenmerken van zoekgedrag.

Op basis van bestanden van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en aan dit bestand gekoppelde gegevens uit diverse registerbestanden is een analysebestand samengesteld van niet-werkzame personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar die woonachtig zijn in Nederland in particuliere huishoudens. Door duuranalyses uit te voeren op dit bestand en gebruik te maken van hulpinformatie uit zowel de EBB als uit registers is de kans op werk geschat voor personen die deel uitmaken van verschillende deelpopulaties niet-werkenden.

Bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.