Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol van de jaren 2010 tot en met 2022.

Deze tabellenset bevat informatie over omzet, toegevoegde waarde, loonsommen en werkgelegenheidsinformatie over ondernemingen die gevestigd zijn op en rondom Schiphol. De onderliggende populatie is samengesteld op basis van een lijst met KvK-nummers die het CBS heeft ontvangen van Programmabureau Luchtvaart en bevat gegevens over de jaren 2010-2022.

Let op: De gegevens in de tabellenset met verslagperiode 2010-2021 hebben betrekking op een andere populatie dan de gegevens in de tabellenset met verslagperiode 2019-2020 en 2017-2020. Meer informatie daarover is te vinden in de toelichting bij de tabellenset (tabblad ‘Toelichting’; tabblad nummer 3). De tabellenset is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.