Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021

De toegevoegde waarde van de veehouderij en het daaraan gerelateerde agrocomplex uitgesplitst naar provincie voor de verslagjaren 2018-2021.

De gegevens betreffen jaarcijfers over de toegevoegde waarde van de veehouderij en het daaraan gerelateerde agrocomplex. Hierbij is de veehouderij uitgesplitst in de bedrijfstakken fokken en houden van melkvee en runderen, fokken en houden van varkens, fokken en houden van pluimvee en veehouderij overig. De bedrijfstakindeling is samengesteld conform de wensen van de opdrachtgever. De geleverde gegevens zijn beschikbaar per provincie en hebben betrekking op de periode 2018-2021.

De publicatie wordt bekostigd door het Planbureau voor de Leefomgeving.