Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021

De tabel geeft de opleidingsniveauverdeling (in vijf categorieën) van personen van 16 jaar of ouder naar leeftijd en geslacht op 1 oktober 2021
De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Bekostigd door: CenterData