Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020

© Hollandse Hoogte / Arie Kievit
Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.
Het Datalab Gelderland-Oost (DatalabGO) is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in Oost-Gelderland op het gebied van onderzoek en statistiek. De 8 gemeenten zijn Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Zij willen graag weten hoeveel jongeren er voor en tijdens de coronatijd waren die extra kwetsbaar waren voor de gevolgen van de lockdowns. Daarom is op verzoek van DatalabGO onderzocht hoeveel kinderen opgroeien in huishoudens die een bijstandsuitkering ontvangen en huishoudens die een inkomen hebben dat lager is dan 120 procent van het sociaal minimum. Omdat kinderen van gescheiden ouders die afwisselend bij beide ouders wonen tijdens de lockdowns gedurende langere tijd bij een van beide ouders moesten wonen, is ook onderzocht hoeveel kinderen van gescheiden ouders er in de gemeenten van DatalabGO zijn. Deze gegevens zijn opgenomen in een openbaar dashboard van DatalabGO. Bekostigd door: DatalabGO.