Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021

Deze filtertabel toont de klantcontacten van Het Juridisch Loket tussen 2019 en 2021 naar rechtsgebied, contactkanaal en de indicatie boven of onder de inkomensgrens voor de Wet op de rechtsbijstand (Wrb).

Voor alle personen die tussen 2019 en 2021 contact hebben gezocht met Het Juridisch Loket is in kaart gebracht of zij een inkomen en/of vermogen hadden dat boven of onder de inkomensgrens (Wrb-grens) lag. De aantallen worden getoond per rechtsgebied en per contactvorm.

Bekostigd door: Het Juridisch Loket.