Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:rechtsgebieden
3 resultaten voor keyword:rechtsgebieden

Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand

Ruim 13 procent heeft contact gehad met het Juridisch Loket en/of een toevoeging gekregen. Eén op de 20 heeft alleen contact gehad met het Juridisch Loket, aan 4 procent is enkel een toevoeging...

Publicaties

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 2015

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand.

Publicaties

Landelijk dekkende indelingen

Overzicht landelijk dekkende gebiedsindelingen

Overig