Zoekresultaten

4 resultaten voor keyword:rechtsgebieden
4 resultaten voor keyword:rechtsgebieden

Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021

Deze filtertabel toont de klantcontacten van Het Juridisch Loket tussen 2019 en 2021 naar rechtsgebied, contactkanaal en de indicatie boven of onder de inkomensgrens voor de Wet op de rechtsbijstand...

Cijfers

Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand

Ruim 13 procent heeft contact gehad met het Juridisch Loket en/of een toevoeging gekregen. Eén op de 20 heeft alleen contact gehad met het Juridisch Loket, aan 4 procent is enkel een toevoeging...

Publicaties

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 2015

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand.

Publicaties

Landelijk dekkende indelingen

Overzicht landelijk dekkende gebiedsindelingen

Overig