Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021

Deze tabel beschrijft hoeveel procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar onder een reguliere CAO valt, uitgesplitst naar leeftijd in tienjaarsklassen, in de periode 2014-2021.
De tabel is samengesteld op verzoek van het Ministerie van SZW naar aanleiding van Tweede Kamervragen. De cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO, verrijkt met gegevens uit het SSB.