Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022

In deze tabel vindt u van tien akkerbouwgewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2022.
Terug te vinden zijn de beteelde oppervlakte, de geoogste oppervlakte, de bruto-opbrengst en de totale bruto-opbrengst. De gegevens zijn af te lezen van de jaren 2000 tot en met 2022.