Studerende wajongers, 2017-2022

Twee voetgangers wandelen langs een UWV gebouw.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Tabellen over Wajongers die een opleiding volgen, naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

De gegevens bevatten aantallen en percentages Wajongers die een opleiding volgen. De gegevens zijn gesplitst naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.