Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021

Tabel met cijfers over doodsoorzaak accidentele val, uitgesplitst naar Wlz-zorggebruikers.

De cijfers voor 2021 hebben een voorlopig karakter, de cijfers voor 2013 tot en met 2020 zijn definitief.

Deze tabel bevat de cijfers die gebruikt zijn voor het nieuwsbericht 'Meer mensen overleden na een val'.