Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Strand met op de achtergrond windmolens
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.
De tabellenset bestaat uit zes tabellen waarin het bruto regionaal product in waarde en volumeontwikkeling wordt weergegeven voor de regio Groningen-Assen en vijf van de zeven gemeenten die deze regio vormen: Assen, Groningen, het Hogeland, Midden-Groningen en Westerkwartier. Het bruto product van de kleinere gemeenten Tynaarlo en Noordenveld is wel opgenomen in de cijfers over regio Groningen-Assen maar wordt niet apart weergegeven. De reden voor het weg laten van gemeenten Tynaarlo en Noordenveld is dat deze klein zijn. De kleine omvang van de economie en het relatief klein aantal bedrijven zorgt ervoor dat de raming van de economische groei volatieler maar ook minder betrouwbaar wordt. Het bruto regionaal product volgt uit de resultaten van de regionale rekeningen. De regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen onderscheiden: productie, inkomensverdeling, en bestedingen. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.