AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020

Staafdiagram
Deze tabel bevat gegevens over de kwalificaties van werknemers en zelfstandigen. Hierbij is uitgesplitst naar het wel of niet werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Voor degenen die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn, wordt uitgesplitst naar de branche waarin men werkzaam is. De cijfers gaan over de situatie in 2020 en zijn beschikbaar naar regio.

Voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is onderzoek gedaan naar de behaalde kwalificaties van mensen werkzaam binnen én buiten de sector zorg en welzijn. Voor de kwalificaties is een driedeling gemaakt: een selectie van 22 kwalificaties zorg en welzijn, overige kwalificaties zorg en welzijn en geen kwalificatie zorg en welzijn. Bij de selectie van kwalificaties gaat het om kwalificaties waar naar verwachting de meeste tekorten in zullen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om Verpleegkunde, Doktersassistent maar ook om Pedagogiek en Psychologie.

Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de aantallen personen werkzaam binnen én buiten de sector zorg en welzijn naar behaalde kwalificatie. Binnen de sector is het relevant om te weten hoe de verdeling van de behaalde kwalificaties is naar branche. Buiten de sector gaat het om meer inzicht in het potentieel aan herintreders met een behaalde kwalificatie in zorg en welzijn.

In de tabellen gaat het over werkzame personen (werknemers en zelfstandigen), hun behaalde kwalificaties en de sector van werk. De tabellen zijn een vervolg op het onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, zie AZW innovatie onderzoek kwalificaties in zorg en welzijn. Daarin is ook beschreven hoe de kwalificaties tot stand zijn gekomen en het onderzoek is uitgevoerd.

Deze publicatie is samengesteld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.