Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022

klaslokaal met een aantal kinderen en leraren
© Hollandse Hoogte / Roel Burgler
Werksituatie afgestudeerde studenten die een PABO- of lerarenopleiding hebben gevolgd, maart 2022
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het CBS Urban Data Center/Den Haag deze tabel gemaakt over afgestudeerde studenten die een PABO-opleiding hebben gevolgd in de studiejaren 2018/'19 - 2021-'22. Uit de tabel wordt duidelijk of de afgestudeerde studenten wel of geen baan hebben. Van de gediplomeerden met een baan wordt gekeken of zij een baan hebben in of buiten het (basis)onderwijs.

Bekostigd door: gemeente Den Haag