Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:studievoortgang
13 resultaten voor keyword:studievoortgang

Mbo’ers maken hbo vaker binnen 4 jaar af dan havisten

Havisten sluiten hun hbo-opleiding vaker met een diploma af dan medestudenten uit het mbo.

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

In het Jaarboek Onderwijs in cijfers 2012 presenteert het CBS de meest actuele cijfers over het onderwijs. Het jaarboek belicht onder meer stromen in het onderwijs,

Publicaties

Studievoortgang van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Het CBS heeft op verzoek van Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam tabellen samengesteld over de studievoortgang in het voortgezet onderwijs van Amsterdamse leerlingen.

Cijfers

Bijna een op de vijf startende mbo'ers verlaat school zonder diploma

De uitval zonder diploma in het middelbaar beroepsonderwijs loopt op van 10 procent na 1 jaar studie tot bijna 20 procent na 4 jaar.

Artikelen

Leerrechten en studierendement in het hoger onderwijs

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2006

Artikelen

Leerling uit rijker gezin zakt vaker in niveau

In het schooljaar 2004/’05 begonnen ruim 185 duizend leerlingen aan het voortgezet onderwijs. Drie jaar later zaten bijna 26 duizend hiervan op de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-k).

Artikelen

Bijna een op de tien verlaat voortgezet onderwijs zonder diploma

Niet alle leerlingen blijven in het voortgezet onderwijs tot ze een diploma behalen. Van de ruim 185 duizend brugklassers uit 2004/’05 is 9 procent aan het begin van schooljaar 2008/’09 zonder...

Artikelen

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Bachelors aan universiteit studeren sneller af

Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 4 jaar het diploma haalt, is de afgelopen jaren gestegen.

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie)

Het jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie) geeft informatie over aantallen leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven.

Publicaties

Jongeren uit eenoudergezin stappen vaker over naar lager schoolniveau

Van de brugklassers in het beroepsgerichte vmbo die niet zijn blijven zitten, is na vier jaar 11 procent overgestapt naar een hogere schoolsoort.

Artikelen

Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de TU Delft in de...

Cijfers

Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs.

Publicaties