Zoekresultaten

4 resultaten voor keyword:vwo
4 resultaten voor keyword:vwo

Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021

Gegevens over vo-leerlingen in leerjaar 2 en 4 die op 1 oktober 2021 in de gemeente Amsterdam wonen, naar onderwijssoort, geslacht en stadsdeel.

Cijfers

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder.

Artikelen

Schooladviezen

Tabellen over de onderwijspositie in leerjaar 3 (2018/`19) vergeleken met het definitieve schooladvies in groep 8 (2015/`16)

Cijfers

Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de TU Delft in de...

Cijfers