Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019

Het plein voor het NS-station Eindhoven in Google Steetview
In opdracht van gemeente Eindhoven heeft het CBS UDC/Eindhoven verdiepend onderzoek gedaan naar de bedrijvigheid in de Brainportregio Eindhoven.
In eerder onderzoek heeft het CBS UDC/Eindhoven door middel van een clusteranalyse de bedrijven in de Brainportregio ingedeeld in acht bedrijfsprofielen (clusters). Het huidige onderzoek is een vervolg hierop en geeft door middel van cijfers en visualisaties antwoord op de vragen: Waar in de Brainportregio zijn deze bedrijfsprofielen geconcentreerd? En waar in de Brainportregio ‘wordt het geld verdiend’ en is de toegevoegde waarde van bedrijven het hoogst?

Deze inzichten kunnen door gemeente Eindhoven gebruikt worden om het economisch beleid van de regio zo goed mogelijk in te richten.