Dynamiek werknemers 2018-2021

Staafdiagram
Deze tabellen geven een overzicht van baanwisselingen van werknemers in de periode 2018 tot en met 2021.
De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens uit de Polisadministratie. Deze wordt beheerd door het UWV en bestaat uit werknemersgegevens uit de loonaangiften die werkgevers bij de Belastingdienst indienen. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn gedetailleerde gegevens beschikbaar over de uitstromers degenen die na verloop van een jaar geen baan meer hadden (uitkering, zelfstandig, pensioen, scholier/student). Voor 2021 is alleen bekend welke uitstromers na verloop van een jaar een uitkering hadden.