Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
grafiek

Erratum:

In de cijfers per gemeente in tabel 2 zijn fouten geconstateerd. Het gaat om rijen 35-38, 71-76, 163-165, 221-222 en 322-327. De namen van de gemeenten waren hier anders gesorteerd dan de rijen met cijfers, veroorzaakt door de spatie in de naam. De correcte cijfers per gemeente staan in tabel 2 van de tabellenset ‘Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022’.
Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De tabel heeft 6 tabbladen:

  • Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
  • Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
  • Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
  • Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per GGD-regio.
  • Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per leeftijdsgroep.
  • Tabel 6 bevat een schatting van het verwachte aantal overledenen als er geen corona-epidemie zou zijn geweest.