Energiearmoede in Drenthe, 2020

Huis met zonnepanelen
© CBS / Alrik Swagerman
Energiearmoede in de provincie Drenthe op buurt- en wijkniveau in 2020
De provincie Drenthe wil energiearmoede onder woningeigenaren aanpakken onder andere door middel van een subsidieregeling. Voor veel woningeigenaren met een laag inkomen is verduurzaming lastig. De middelen om te investeren in de eigen woning kunnen ontbreken. Zij hebben te maken met een hoge energierekening en wonen in een slecht geïsoleerde woning. De provincie Drenthe heeft het CBS gevraagd inzicht te geven in welke wijken en buurten energiearmoede voorkomt en met welke woningkenmerken energiearmoede samenhangt.