Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021

staafdiagram
Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.
Tabellen met aantallen en percentages over transseksuelen in Nederland tussen 1995 en 2021. Er worden sociaal-demografische kenmerken getoond waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een geslachtstransitie voor en na 2015. Gefinancierd door: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).