AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021

Icoon AZW-dossier - Zorgverleners
Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2021 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
In het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is door het Ministerie van VWS gevraagd om op AZW StatLine beschikbare 3-jaarscijfers over verzuim volgens werknemers als jaarcijfer voor de AZW branches en de subbranches van verpleging, verzorging en thuiszorg weer te geven, zonder uitsplitsingen naar andere kenmerken.

De cijfers zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van SZW.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.