Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

grafiek
Hoogst behaalde opleidingsniveau (2019 en 2020) en inkomenskenmerken (2018 en 2019) naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle.
Gemeente Zwolle heeft aan het CBS gevraagd om een update van maatwerk dat eerder is geleverd. Dit maatwerk bestond uit tabellen over inkomen en over personen die al dan niet een startkwalificatie hadden.