Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand

Staafdiagram
© Hollandse Hoogte / Arie Kievit
Onderzoek naar de kenmerken van jongeren woonachtig in Utrecht met geregistreerde probleemschulden en/of (potentieel recht op) bijstand in 2020.
In het kader onderzoeksproject "Eerder uit de schulden: wat werkt?" is onderzoek gedaan naar het gebruik en niet-gebruik van bijstand onder jongeren in Utrecht. Daarnaast is onderzocht welk deel van de jongeren kampt met geregistreerde probleemschulden.

Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met betrokkenheid van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de NWA ronde Schulden en Armoede.