Migrantenmonitor 2020

platteland medewerker
© Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie
De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil weten om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en sector zij werkzaam zijn), studeren en/of een werkende partner hebben.

Daarnaast wil het ministerie monitoren in hoeverre deze migranten in Nederland een uitkering ontvangen en hoeveel uitkeringen verstrekt worden aan personen die wonen in één van de (kandidaat-)lidstaten van de EU. De migranten die in de Migrantenmonitor centraal staan zijn personen met een migratieachtergrond van de eerste generatie. De populatie bestaat uit de personen die staan ingeschreven in de BRP, die werkzaam zijn in Nederland of die een uitkering ontvangen.

De Migrantenmonitor is een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cijfers voor de Migrantenmonitor zijn beschikbaar vanaf verslagjaar 2007 tot en met 2020.