Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

grafiek
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van de herzieningen van de maatstaven voor de gemeentelijke verdeelmodellen een aantal tabellen samengesteld over de onderwerpen bevolking, gezondheid en zorg, inkomen, onderwijs, arbeid en sociale zekerheid en klantenpotentieel, ofwel voor het sociaal domein en beschermd wonen.
Deze tabellen dienen als proefberekening voor het aanpassen van de verdeelmodellen voor modeljaar 2022.