Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 en 2021 naar politiedistrict. Lees voor gebruik de toelichting.
n deze tabellenset wordt per jaar inzicht gegevens in de kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van het betreffende jaar. Deze tabellen dienen als referentiepopulatie voor de tabellensets met kenmerken van politiepersoneel. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DGP&V (ministerie van J&V).

Het CBS gaat vanaf begin 2022 over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. Op termijn zal deze publicatie ook stoppen met de indeling westers/niet-westers.