Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2

schaduw van jongeren zittend op hekje
© ANP
Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2. Op zoek naar een controlegroep voor jeugdzorggebruik met propensity score matching: een verkennend onderzoek.
Door een initiatief van Innovatief Haaglanden, waarin gezamenlijke innovatieve projecten het uitgangspunt zijn, is in 2018 een eerste regionale onderzoek uitgevoerd door het CBS Urban Data Center/Den Haag en het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg. In dit onderzoek (gepubliceerd op 2 april 2020) is van jongeren die op enig moment jeugdzorg ontvingen, na enkele jaren bekeken hoe hun maatschappelijke situatie was. De resultaten van dit onderzoek leverde interessante inzichten op, maar het was moeilijk om de resultaten goed te duiden en te wegen omdat een controlegroep voor deze jongeren ontbrak. Daarom is er een vervolg van dit onderzoek gekomen met als doel het verkennen van de mogelijkheid om met microdata van het CBS een controlegroep te 'maken' voor jongeren die in 2012 of in 2015 jeugdzorg hebben gehad.
Dit rapport beschrijft de methode voor het zoeken naar een controlegroep, de belangrijkste uitkomsten en conclusie en geeft aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.