Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden

© ANP
Het CBS onderzocht wat de situatie is van jongeren die jeugdzorg ontvingen in 2012 en in 2015 in tien gemeenten in de regio Haaglanden.
Van de 15- tot 18-jarigen die destijds jeugdzorg ontvingen is bepaald wat drie en/of zes jaar later hun situatie is op het gebied van onder andere onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. Er zijn uitsplitsingen naar gemeente en verschillende achtergrondkenmerken. Het onderzoek is door het CBS uitgevoerd via het Urban Data Center/Den Haag (UDC/Den Haag).
Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet bij gemeenten. Vóór 2015 lag de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij het Rijk en/of provincies. Dit verkennende onderzoek legt een basis voor verder onderzoek naar de effectiviteit van jeugdzorg in de regio Haaglanden op het terrein van een effectiviteitsmeting van de jeugdzorg. Deze resultaten vormen een uitgangspunt voor verder verdiepend onderzoek.
Met de decentralisatie in 2015 zijn er ook wijzigingen opgetreden in de definities en databronnen voor jeugdzorg. Hiermee moet bij de interpretatie van de cijfers in de tabellen rekening worden gehouden. Het CBS publiceerde eerder het artikel ‘Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet’ over de effecten van de wijziging op de statistieken over de jeugdzorg.