Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020

grafiek
Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze (incl. motor, bromfiets en snorfiets), 2018-2020.
Dit onderzoek brengt de totale jaarlijkse vervoersprestatie naar vervoerwijze in beeld voor respectievelijk 2018, 2019 en 2020 ten behoeve van emissieberekeningen. De totale vervoersprestatie wordt uitgesplitst naar de modaliteiten: personenauto - bestuurder, personenauto - passagier, trein, bus/tram/metro, fiets, te voet en overig. Bij overig wordt een nader onderscheid gemaakt naar motor, bromfiets en snorfiets. De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens. Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).