Regionale economische groei 2021

grijs vlak
In de regio Haarlemmermeer is de economie in 2021 het sterkst gegroeid, met ongeveer 9 procent. Desondanks is de economie in Haarlemmermeer nog 12 procent kleiner dan in 2019. In Zuidoost-Noord-Brabant is de economie inmiddels 5 procent groter dan voor de coronacrisis.
In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2021 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid.