Economie groeit in 2021 het sterkst in Haarlemmermeer

Vliegtuigen op Schiphol
© Shutterstock / Aerovista Luchtfotografie
In de regio Haarlemmermeer is de economie in 2021 het sterkst gegroeid, met ongeveer 9 procent. Desondanks is de economie in Haarlemmermeer nog 12 procent kleiner dan in 2019. In Zuidoost-Noord-Brabant is de economie inmiddels 5 procent groter dan voor de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Vorige week maakte het CBS bekend dat in 2021 de economie landelijk met 4,8 procent is gegroeid.

In 2020 was in Haarlemmermeer de krimp nog het sterkst, door het grote aandeel van de luchtvaartsector in de economie. Dankzij de groei van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening, groeide de economie in Haarlemmermeer in 2021 met circa 9 procent, nadat de economie er in 2020 met 18 procent gekrompen was.
In de regio’s IJmond en Zuidoost-Noord-Brabant groeide de economie met circa 8 procent. De productie van de industrie droeg hieraan in sterke mate bij. Ook in de regio’s Overig Noordoost-Noord-Brabant, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zorgde de industrie voor een sterke groei.

Noord-Friesland kende met circa 3 procent de minste groei. Minder dan in andere regio’s was er sprake van fors herstel, omdat de bedrijfstakken die in 2020 het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis in deze regio relatief klein zijn. Dat geldt ook voor enkele andere regio’s in de noordelijke provincies en de regio Den Haag.

Het CBS publiceert sinds medio 2020 voorlopige cijfers over de regionale economie op basis van een nieuwe methode. Deze cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een hogere mate van onzekerheid dan de reguliere cijfers.

Economische groei 2021
Regio_naamEconomische groei (%)
Oost-Groningen4
Delfzijl e.o.4
Overig Groningen5
Noord-Friesland3
Zuidwest-Friesland4
Zuidoost-Friesland5
Noord-Drenthe4
Zuidoost-Drenthe4
Zuidwest-Drenthe4
Noord-Overijssel4
Zuidwest-Overijssel5
Twente5
Veluwe4
Achterhoek5
Aggl. Arnhem/Nijmegen5
Zuidwest-Gelderland5
Utrecht-West5
Stadsgewest Amersfoort4
Stadsgewest Utrecht5
Zuidoost-Utrecht5
Kop van Noord-Holland4
Alkmaar e.o.4
IJmond8
Agglomeratie Haarlem5
Zaanstreek5
Amsterdam5
Overig Agglomeratie Amsterdam6
Edam-Volendam e.o.5
Haarlemmermeer e.o.9
Het Gooi en Vechtstreek6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek5
Agglomeratie�s-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)4
Zoetermeer4
Delft en Westland4
Oost-Zuid-Holland5
Rijnmond5
Overig Groot-Rijnmond4
Drechtsteden4
Overig Zuidoost-Zuid-Holland4
Zeeuwsch-Vlaanderen6
Overig Zeeland5
West-Noord-Brabant5
Midden-Noord-Brabant5
Stadsgewest �s-Hertogenbosch5
Overig Noordoost-Noord-Brabant6
Zuidoost-Noord-Brabant8
Noord-Limbug6
Midden-Limburg5
Zuid-Limburg4
Almere5
Flevoland-Midden6
Noordoostpolder en Urk4

Bijna alle regio’s weer op of boven het niveau van 2019

In bijna alle regio’s is de omvang van de economie weer vergelijkbaar of groter dan twee jaar geleden, voor corona. De grootste economische groei ten opzichte van 2019 vond plaats in Zuidoost-Noord-Brabant. Hier bedroeg de groei ongeveer 5 procent. Na Zuidoost-Noord-Brabant groeiden IJmond en Overig Noordoost-Noord-Brabant het hardst met ongeveer 4 procent. In deze drie regio’s heeft met name de industrie aan de groei bijgedragen.

In Haarlemmermeer, Amsterdam en Overig Groningen is de economie kleiner dan in 2019. In Haarlemmermeer was het verschil het grootst. Ondanks de sterke groei in 2021 is de impact op de luchtvaart nog niet gecompenseerd en bedroeg het verschil met twee jaar geleden nog 12 procent. In Amsterdam was de economie 2 procent kleiner. Dit komt mede door het grote aandeel van de horeca in de economie. Deze bedrijfstak is vanwege de meerdere lockdowns nog ver verwijderd van het niveau van voor de crisis. In Overig Groningen bedroeg het verschil 4 procent. Dit komt vooral door de vermindering in gaswinning. De economie was 3 procent groter dan twee jaar geleden als de delfstoffenwinning buiten beschouwing wordt gelaten.

Economische groei 2021 t.o.v. 2019
Regio_naamEconomische groei (%)
Oost-Groningen2
Delfzijl e.o.1
Overig Groningen-4
Noord-Friesland0
Zuidwest-Friesland1
Zuidoost-Friesland2
Noord-Drenthe2
Zuidoost-Drenthe0
Zuidwest-Drenthe1
Noord-Overijssel1
Zuidwest-Overijssel2
Twente2
Veluwe2
Achterhoek2
Aggl. Arnhem/Nijmegen2
Zuidwest-Gelderland3
Utrecht-West3
Stadsgewest Amersfoort1
Stadsgewest Utrecht2
Zuidoost-Utrecht3
Kop van Noord-Holland2
Alkmaar e.o.0
IJmond4
Agglomeratie Haarlem1
Zaanstreek3
Amsterdam-2
Overig Agglomeratie Amsterdam2
Edam-Volendam e.o.2
Haarlemmermeer e.o.-12
Het Gooi en Vechtstreek2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek1
Agglomeratie�s-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)2
Zoetermeer2
Delft en Westland2
Oost-Zuid-Holland3
Rijnmond3
Overig Groot-Rijnmond3
Drechtsteden2
Overig Zuidoost-Zuid-Holland2
Zeeuwsch-Vlaanderen3
Overig Zeeland2
West-Noord-Brabant2
Midden-Noord-Brabant1
Stadsgewest �s-Hertogenbosch2
Overig Noordoost-Noord-Brabant4
Zuidoost-Noord-Brabant5
Noord-Limbug2
Midden-Limburg2
Zuid-Limburg0
Almere3
Flevoland-Midden3
Noordoostpolder en Urk0