Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021

staafdiagram
Gemiddelde oppervlakte van percelen met akkerbouwgewassen, naar provincie, voor de jaren 2017 – 2021.
In deze tabel wordt voor de akkerbouwgewassen wintertarwe, snijmais, suikerbieten en aardappelen (consumptie, poot en zetmeel) de gemiddelde oppervlakte van percelen weergegeven, uitgesplitst naar provincie voor de jaren 2017 tot en met 2021.