AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021

Persoon bekijkt op laptop de website van het UWV
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Deze tabel bevat cijfers over de ontstane vacatures binnen zorg en welzijn naar beroep en gevraagd opleidingsniveau voor enkele AZW-hoofdbranches. Cijfers zijn beschikbaar van het 1e kwartaal 2018 tot en met het 2e kwartaal 2021.

Vanaf 12 april 2022 zijn er twee AZW-StatLine tabellen over vacatures in Zorg en Welzijn gepubliceerd:
- AZW: vacatures ontstaan, openstaand, vacaturegraad (cbs.nl)
- AZW: ontstane vacatures regionaal (cbs.nl)

De StatLine tabellen worden aangevuld met recentere cijfers. De cijfers in de StatLine tabellen zijn gebaseerd op een verbeterde weegmethode en sluiten daarom niet aan bij de cijfers in deze Excel-tabellen.

Deze Excel-tabel bevat cijfers over de ontstane vacatures binnen Zorg en Welzijn naar beroep en gevraagd opleidingsniveau voor enkele AZW-hoofdbranches. Cijfers zijn beschikbaar van het 1e kwartaal 2018 tot en met het 2e kwartaal 2021.
De uitkomsten van de vacatures zijn opgehoogd naar de kwartaalcijfers van de reguliere vacature-enquête. Dit is een aanvulling op de ontstane vacatures met hier een uitsplitsing naar beroep en opleidingsniveau.

Deze tabel sluit aan bij de kwartaalcijfers van de vacature-enquête en naar de Exceltabel van de kwartaalcijfers van AZW. Een bericht over het gehele onderzoek is gepubliceerd als artikel ‘Online vacatures als bron voor statistiek’ op de innovatiewebsite van het CBS en een volledige beschrijving van de methode is gepubliceerd in het working paper ‘Online vacatures als bron voor statistiek’.

Deze tabel is ontwikkeld als innovatieve aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.